Navigation Inhalt Metanavigation Sprachversionen Suche Suchfunktion

Nejvýznamnější odvětví

Město Annaberg-Buchholz coby hospodářské, administrativní a turistické centrum v Krušných horách je téměř ideálním místem pro investory. Široké spektrum oborů, krátké vzdálenosti a aktivní podpora hospodářství nabízí nejlepší předpoklady pro podnikatelské aktivity. Své sídlo v Annabergu-Buchholzi mají firmy podnikající v oblasti automobilového, kovozpracujícího a papírenského průmyslu, výroby kartonů a pozamentů, obalových materiálů, potravin a textilií. Za účelem směrování rozvoje správným směrem probíhá projektování nové průmyslové zóny.

Kontakt

Poštovní adresa
Thomas Proksch
Bürgermeister für Wirtschaft & Bau
adresa
Markt 1
09456 Annaberg-Buchholz
telefonní číslo
+49 3733 | 425 101
číslo faxu
+49 3733 | 425 202