Navigation Inhalt Metanavigation Sprachversionen Suche Suchfunktion

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně dat

Následující prohlášení o ochraně dat platí jen pro používání našich online nabídek www.annaberg-buchholz.de (dále jen "Web") včetně městem Annaberg-Buchholz poskytnutých online formulářů.
Ochraně dat přisuzujeme velký význam. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá s ohledem na platné předpisy týkající se ochrany údajů, zvláště Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (DSGVO). Vaše osobní údaje pořizujeme a zpracováváme, abychom Vám mohli nabídnout výše uvedený portál. Toto vysvětlení popisuje, jak a za jakým účelem Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány a mezi jakými možnostmi si v souvislosti s osobními údaji můžete vybrat.  
Používáním těchto webových stránek souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a přenosem Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně dat.

1 Zodpovědný

Zodpovědným subjektem pro shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO je
Město Annaberg-Buchholz, Markt 1, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel: 0049 03733 425-0    Email: buergerzentrum@annaberg-buchholz.de

Pokud se shromažďováním, zpracováním nebo používáním Vašich osobních údajů podle těchto nařízení na ochranu osobních údajů chcete vyjádřit nesouhlas celkově nebo pro jednotlivá opatření, můžete svůj nesouhlas směřovat na zodpovědný subjekt.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

2 Obecné užívání webových stránek

2.1 Hosting

Námi využívané hostingové služby slouží k poskytnutí následujících činností: služby v oblasti infrastruktury a platformy, výpočtová kapacita, paměťové místo a databáze, bezpečnostní služby a technické údržbové služby, které používáme za účelem provozu webových stránek.
K tomu zpracováváme, resp. náš poskytovatel hostingu užívá údaje o uživatelích, kontaktní údaje, smluvní údaje, uživatelská data, meta- a komunikační data zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů ohledně efektivního a bezpečného poskytování této online nabídky dle čl. 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO ve spojení s čl. 28 DSGVO.

2.2 Přístupová data

Shromažďujeme informace o Vás, pokud tyto webové stránky používáte. Pořizujeme automaticky informace o Vašem uživatelském jednání a Vaši interakci s námi a zaznamenáváme údaje o Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Pořizujeme, ukládáme a používáme data o každém přístupu k naší online- nabídce (tak zvané Serverlogfiles). K přístupovým údajům patří:
•    Jméno/název a URL otevřeného souboru
•    Datum a čas otevření
•    množství přenesených dat
•    hlášení o úspěšném dotazu/pokynu (HTTP response code)
•    Typ a verze prohlížeče
•    provozní systém
•    Referer URL (tzn. stránka navštívená před tím)
•    Webové stránky, které systém uživatele otevírá přes naše webové stránky
•    Internet-Service-Provider uživatele
•    IP-Adresa a dotazující se provider

Tyto údaje protokolu používáme bez toho, abychom je přiřadili Vaší osobě nebo jinému vytváření profilu, za účelem statistického vyhodnocování pro potřeby provozování, bezpečnosti a optimalizace naší online-nabídky, ale také za účelem anonymního zjišťování počtu návštěvníků našich webových stránek (traffic) a ohledně rozsahu a způsobu užívání našich webových stránek a služeb, rovněž pro účely vyúčtování, pro potřeby měření počtu kliků získaných od našich kooperačních partnerů. Na základě těchto informací můžeme poskytnout personalizované údaje a údaje vztahující se k poloze a můžeme analyzovat datový provoz, hledat a odstraňovat chyby a zlepšovat naše služby.
V tom také spočívá náš oprávněný zájem dle čl 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO.
Vyhrazujeme si právo kontrolovat dodatečně údaje protokolu v případě, kdy na základě konkrétních důvodů panuje podezření z protiprávního používání. IP adresy uchováváme na omezenou dobu v Logfiles, pokud je to nutné pro bezpečnost nebo pro nějaké plnění nebo pro vyúčtování plnění, např. když některou z našich nabídek využijete. Po přerušení/ukončení transakce objednání nebo po připsání platby na náš účet IP adresu smažeme, pokud již nebude potřebná pro bezpečnostní účely. IP adresy ukládáme také v případě podezření trestného činu v souvislosti s užíváním našich webových stránek. Kromě toho ukládáme jako část Vašeho účtu datum Vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlášení /Login, klikání na odkazy apod.).

2.3 Cookies

Používáme takzvané Session-Cookies pro potřeby optimalizace našich online nabídek. Session-Cookie je malý textový soubor, který dané servery při návštěvě internetové stránky odesílají a který je dočasně uložen na Vašem pevném disku. Tento soubor jako takový obsahuje tak zvané Session-ID, díky kterému je možno přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče v rámci setrvání na našich stránkách a zde uskutečněných akcí. Tak je umožněno rozpoznání Vašeho počítače, pokud se na naše webové stránky vrátíte. Tyto cookies se poté, co Váš prohlížeč zavřete, smažou.
V malém rozsahu používáme také persistentní cookies (rovněž malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení), které na Vašem koncovém zařízení zůstávají a nám umožní rozpoznání Vašeho serveru při příští návštěvě. Tyto cookies se ukládají na Váš pevný disk a po určené době se samy smažou. Jejich životnost je 1 měsíc až 10 let. Tak Vám můžeme prezentovat naše nabídky uživatelsky přívětivěji, efektivněji a bezpečněji a například na stránkách zobrazovat informace sladěné speciálně podle Vašich zájmů.
Náš oprávněný zájem v oblasti používání cookies dle čl. 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO spočívá v tom, že naše webové stránky chceme učinit uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.
V cookies se ukládají přibližně následující údaje a informace:
•    Log-In informace
•    jazyková nastavení
•    zadané pojmy vyhledávání
•    informace o počtu otevření našich webových stránek a užívání jednotlivých funkcí naší internetové prezentace.

Při aktivaci souboru cookie je tomuto souboru přiřazeno identifikační číslo a neprovádí se přiřazení Vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu. Vaše jméno, Vaše IP adresa nebo obdobné údaje, které umožňují přiřazení cookie v Vaší osobě, se do souborů cookie neukládají. Na bázi technologie cookie získáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, jaké stránky našeho e-shopu byly navštíveny, které produkty byly prohlíženy apod.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že o ukládání cookies budete předem informováni a v jednotlivých případech se můžete rozhodnout, zda cookies pro určité případy nebo zásadně vyloučíte, nebo jestli ukládání cookies kompletně zakážete. Tím může dojít k omezení některých funkcionalit webových stránek.

2.4 Kontakt e-mailem

Pokud s námi navážete kontakt (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem), uložíme Vaše údaje ke zpracování poptávky a také pro případ dalších otázek.
To je také případ našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO.
Další osobní údaje ukládáme a používáme jen v případě, že k tomu dáte souhlas nebo je to dle zákona možné bez poskytnutí zvláštního souhlasu.

2.5 Automatické shromažďování – Matomo

Webové stránky používají Matomo, je to Open-Source-Software pro statistické vyhodnocování přístupů ze strany návštěvníků. Matomo používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek z Vaší strany. Informace vytvořené pomocí Cookie o Vašem používání této internetové nabídky se ukládají na serveru poskytovatele v Německu. IP-Adresa se okamžitě po zpracování a před jejím uložením upraví na anonymní adresu. Pomocí speciálního nastavení Vašeho prohlížecího softwaru (Browser-Software) můžete instalaci cookies zabránit; upozorňujeme Vás ale na to, že v takovém případě možná nebudete moci využít veškeré funkce těchto stránek a v plném rozsahu.

2.6 Doba uložení

Není-li specificky uvedeno jinak, ukládáme osobní údaje jen tak dlouho, jak je to nutné pro splnění zamýšleného účelu.

3 Zpracování hlavních údajů

Dále zpracováváme hlavní údaje, jak je popsáno dále:

3.1 Newsletter

Abychom Vám mohli posílat náš Newsletter, používáme tzv. metodu Double Opt-In. Aktivační e-mail Vám pošleme jen tehdy, když jste nám předem výslovně potvrdili, že náš Newsletter chcete dostávat a požádáme Vás, abyste kliknutím na odkaz v tomto e-mailu potvrdili, že Newsletter chcete dostávat.
Přihlášku k odběru lze kdykoli zrušit, bez toho, aby v souvislosti s tím vznikly nějaké další náklady než ty za zprostředkování podle základních tarifů. Sdělení v textové formě zaslané na kontaktní údaje uvedené pod číslem 1 (např. e-mail, fax, dopis) pro tento případ stačí. Samozřejmě také v každém Newsletteru najdete odkaz k odhlášení odběru.

3.2 Oznamovatel (komunikace, odesílání komentářů, přání..)

Naše webové stránky můžete používat zásadně pro získávání informací bez toho, abyste poskytli osobní údaje. Dále můžete stránky používat aktivně tak, že na stránkách budete ukládat texty, např. zasílání příspěvků, komentářů nebo žádostí. V tom případě musíte uvést svou e-mailovou adresu. Pokud taková data budou pořizována, ukládána nebo používána, například v rámci žádosti (nahlášení nedostatků), děje se tak na základě Evropského nařízení na ochranu osobních údajů (DS-GVO), Spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG), Zákona o telemédiích (Telemediengesetz TMG) a dalších zákonných ustanovení. Údaje se dále používají výhradně v rámci našeho úřadu pro řešení a uzavření zadané záležitosti. Uveřejňujeme texty a fotografie, od uvádění osobních údajů v těchto políčcích je tedy třeba upustit. Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

3.3 Databáze spolků

Město Annaberg-Buchholz prostřednictvím svých stránek veřejnosti poskytuje kontaktní údaje spolků. Spolky se mohou dobrovolně zaregistrovat s uvedením názvu spolku a následujících osobních údajů kontaktních osob:
Příjmení, jméno, ulice, PSČ, místo, e-mail, telefon, fax
Registrací uživatel prohlašuje souhlas se zpracováním a uveřejněním svých zaregistrovaných údajů. Ujišťujeme Vás, že Vaše údaje budou uloženy výhradně pro výše uvedený účel, nebudou poskytnuty třetím osobám a budou chráněny v souladu s ustanoveními Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

3.4 Návštěva úřadu online/ Formuláře

V rámci internetových stránek města již můžete různé záležitosti vyřídit online. Za tím účelem se do formulářů různou měrou zapisují osobní údaje. Tyto údaje mohou být potřebné z důvodu požadavku zákonných ustanovení.
Pokud potřebné údaje neposkytnete, nebude možno Váš požadavek vyřídit. V určitých případech to pro Vás může být nevýhodné. Účel zpracování Vašich osobních údajů je uveden v daném formuláři.

3.5 Právní základ a doba uchovávání

Právní základ pro zpracování údajů podle předchozích bodů tvoří čl. 6 odst. 1 S. 1 a)až f) DSGVO, popř. ve spojení s některým speciálním zákonným ustanovením.
Není-li to specificky uvedeno, uchováváme osobní údaje jen tak dlouho, jak je to nutné pro splnění zamýšleného účelu resp. stanoveno zákonem.

4 Vaše práva coby osoby postižené zpracováním údajů

Podle uplatnitelných zákonů máte ohledně Vašich osobních údajů různá práva. Pokud tato práva chcete uplatnit, prosím směřujte Váš požadavek/ dotaz e-mailem nebo poštou s jednoznačnou identifikací Vaší osoby na adresu uvedenou v bodě 1.
Následně je uveden seznam Vašich práv.   

4.1 Právo na potvrzenku a poskytnutí informací

Máte právo od nás kdykoli získat potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů (čl. 15 DSGVO). Je-li tomu tak, máte právo požadovat od nás zdarma informaci o uložených údajích o Vaší osobě včetně kopie těchto údajů. Dále máte právo na následující informace:

 • důvody pro zpracování údajů;
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, vůči kterým údaje byly nebo ještě budou uveřejněny, zvláště v případě příjemců států třetího světa nebo mezinárodních organizací;
 • pokud možno, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
 • existence práva na opravu nebo smazání osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo na omezení zpracování zodpovědného nebo právo na odvolání proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorujícího úřadu;
 • pokud osobní údaje nejsou získány od Vás, veškeré dostupné informace o původu údajů;
 • existence automatizovaného získání rozhodnutí včetně profilingu dle článku 22 odstavců 1 a 4 DSGVO a - minimálně v těchto případech - přesvědčivé informace o použité logičnosti a dosahu/ důležitosti účinků takového nakládání s daty pro Vaši osobu.

Pokud dojde k poskytnutí osobních údajů do třetích zemí nebo některé mezinárodní organizaci, máte právo prostřednictvím vhodných záruk podle čl. 46 DSGVO být o tomto poskytnutí údajů informován.

4.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat neodkladnou opravu osobních údajů týkajících se Vaší osoby. S ohledem na účel nakládání s údaji máte právo na doplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

4.3 Právo na výmaz ("Právo být zapomenut")

Podle čl. 17 odst. 1 nařízení DSGVO máte právo od nás požadovat neprodlené vymazání osobních údajů o Vaší osobě a my jsme povinni osobní údaje neprodleně smazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly pořízeny.
 • Odvoláváte svůj souhlas, ke kterému se nakládání s údaji podle čl. 6 odst. 1 S. 1 a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 a) DSGVO vztahuje a pro nakládání s údaji není jiný právní základ.
 • Odvoláte se podle čl. 21 odst. 1 DSGVO proti nakládání s údaji a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro nakládání s údaji, nebo se podle čl. 21 odst. 2 DSGVO proti nakládání s údaji odvoláte.
 • S osobními údaji se nakládalo neoprávněně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné pro splnění zákonné povinnosti dle unijního práva nebo práva členských zemí, kterým podléháme.
 • Osobní údaje byly pořízeny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DSGVO.

Pokud jsme osobní údaje uveřejnili a pokud jsme podle čl. 17 odst. 1 DSGVO povinni tyto údaje smazat, pak s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci učiníme přiměřená opatření technického charakteru a budeme informovat osoby zodpovědné za nakládání s osobními údaji o tom, že jste požádali o smazání veškerých odkazů k těmto osobním údajům nebo kopií replikací těchto osobních údajů.

4.4 Právo na omezení nakládání s údaji

Máte právo od nás požadovat omezení nakládání s údaji, pokud nastane jeden z následujících předpokladů:

 • popřete správnost osobních údajů na dobu, která nám umožní správnost osobních údajů prověřit,
 • nakládání s údaji odporuje právu a Vy jste smazání osobních údajů odmítli a místo toho požádali o omezení nakládání s osobními údaji;
 • osobní údaje pro daný účel již nejsou nutné, údaje však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • proti nakládání s údaji jste podali odvolání podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, dokud ještě není jisté, zda oprávněné důvody města Annaberg-Buchholz vůči Vám převažují.

4.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo od nás obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje bez omezení prostřednictvím nás zprostředkovat jinému zodpovědnému, pokud  

 • se zpracování osobních údajů zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 a) DSGVO nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 S. 1 b) DSGVO a
 • se zpracování provádí s pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo vymoci si, aby osobní údaje byly námi zprostředkovány přímo jinému zodpovědnému, pokud je to technicky možné.

4.6 Právo na odvolání

Máte právo se z důvodů vyplývajících z Vaší osobní situace kdykoliv proti zpracování dat týkajících se Vaší osoby odvolat, pokud tyto jsou v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 1 S. 1 e) nebo f) DSGVO; to platí také pro  Profiling spočívající na tomto základě. Osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pouze v případě prokázání naléhavých důvodů žádajících si ochranu, které přesáhnou nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Máte právo se z důvodů vyplývajících z Vaší osobní situace kdykoliv proti zpracování dat týkajících se Vaší osoby odvolat, pokud tyto slouží k vědeckým nebo historickým vědeckým nebo statistickým účelům podle čl. 89 odst. 1 DSGVO, kromě případu, že by zpracování údajů sloužilo ke splnění veřejného zájmu.

4.7 Automatizované rozhodování včetně Profilingu

Máte právo se nepodřídit zpracování údajů spočívajícím výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilingu -, které vůči Vám vyvíjí právní platnost nebo Vás silně ovlivňuje jiným způsobem.
Automatizované hledání rozhodnutí na základě shromážděných osobních údajů se neuskuteční.

4.8 Právo na odvolání/zrušení souhlasu se zpracováním údajů podléhajícím ochraně

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat/ zrušit.

4.9 Právo na stížnost u dozorujícího úřadu

Máte právo na stížnost u dozorujícího úřadu, zvláště v členském státě, ve kterém máte stálý pobyt, pracoviště nebo ve kterém se přestupek pravděpodobně přihodil, pokud jste nabyli dojmu, že zpracování údajů týkajících se Vaší osoby je v rozporu se zákonem.

Kontaktní osoba:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Saský pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Devrientstraße 5
D-01067 Dresden
Tel. 0049351/85471 101
saechsdsb@slt.sachsen.de

5 Bezpečnost údajů (dat)

Ve věci zajištění bezpečnosti Vašich údajů v rámci platných zákonů a technických možností vyvíjíme maximální úsilí. Vaše osobní údaje přenášíme zašifrované. Využíváme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), upozorňujeme však na to, že přenos údajů v rámci internetu (např. při e-mailové komunikaci) může obsahovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. Pro zajištění bezpečnosti Vašich údajů provozujeme technická a organizační opatření podle čl. 32 DSGVO, která v souladu s technickými možnostmi průběžně upravujeme. Přesto však nemůžeme garantovat, že naše nabídky budou dostupné v určitém čase; poruchy, přerušení nebo výpadky není možno vyloučit. Námi používané servery jsou pravidelně pečlivě zajišťovány. 

6 Poskytnutí údajů třetím osobám, žádný přenos dat do zemí mimo EU

Vaše osobní údaje užíváme výhradně v rámci našeho úřadu. Pro případ, že bychom určité části zpracování dat zadali externímu dodavateli, smluvně jej zavážeme k tomu, aby s osobními údaji pracoval v souladu s ustanoveními zákonů na ochranu osobních údajů a zajistil práva dotčené osoby. Přenos dat na místa nebo osoby mimo EU kromě případů uvedených v tomto prohlášení v bodě 2 neprobíhá a ani jej nezamýšlíme.

6.1 Externí odkazy

Stránky portálu úřadu obsahují odkazy (větvení) k jiným internetovým stránkám. Takové odkazy lze poznat podle určitých symbolů a většinou podle explicitně uvedené internetové adresy. Při uvádění externích odkazů se otevře nové okno prohlížeče, pokud má uživatel aktivovaný JavaScript. Město Annaberg-Buchholz nepřebírá záruky za obsah jiných internetových stránek, které je možno otevřít prostřednictvím odkazů i portálu úřadu. Odkazy se při připojení jen zběžně zkontrolují a vyhodnotí. Kontinuální kontrola obsahu těchto stránek není naším záměrem a ani není možná.

7 Osoba pověřená ochranou osobních údajů

V případě otázek nebo obav v oblasti ochrany osobních údajů se, prosím, obraťte na osobu pověřenou ochranou osobních údajů.
Stadt Annaberg-Buchholz
Datenschutzbeauftragter (Osoba pověřená ochranou osobních údajů)
Markt 1
09456 Annaberg-Buchholz
Tel.:    0049 3733 425 210  
Email: datenschutzbeauftragter@annaberg-buchholz.de

Kontakt

Poštovní adresa
Große Kreisstadt
Annaberg-Buchholz
adresa
Markt 1
09456 Annaberg-
Buchholz
telefonní číslo
03733 | 425 0
číslo faxu
03733 | 425 144
E-Mail
Internet
Internet
Otevírací doby občanského centra
Po - Čt:
9.00 - 18.00 hodin
Pá a So:
9.00 - 12.00 hodin
Odkaz na mapu
mapa
Veřejná doprava
Veřejná přeprava osob
Bus: linky A, B, C, D, G
Zastávka Markt (náměstí)
RVE – informace o jízdních řádech
Informace o dostupnosti
Bezbariérový přístup