Navigation Inhalt Metanavigation Sprachversionen Suche Suchfunktion

Hornický kostel svaté Marie

Bergmännische Krippe

Renesance jediného hornického kostela v Sasku

V bezprostřední blízkosti annaberského náměstí byl v letech 1502 až 1511 postaven hornický kostel svaté Marie. Tento svatostánek sloužil až do roku 1863 výhradně hornickým bohoslužbám, zejména proto, že náklady na jeho stavbu byly hrazeny převážně z týdenních drobných příspěvků cechu horníků. Během velkého požáru města roku 1604 byl kostel těžce poškozen a v letech 1614 až 1616 byl znovu postaven trojlodní kostel v renesančním stylu. Po požáru roku 1731 dostal svatostánek roku 1734 novou střechu a roku 1737 novou věž. Po obsáhlé rekonstrukci byl hornický kostel znovu slavnostně uveden do provozu 25. září 2005 a byla vypracována nová koncepce užívání. Jedinečný svědek středověkého hornictví v Krušných horách tak zůstal zachován a poskytuje přístřeší zvláštnímu pokladu - hornickému betlému.

Bergmännische Krippe

Hornický betlém

V jediném kostele v Sasku postaveném cechem horníků, v kostele sv. Marie, můžeme prostřednictvím hornického betléma vnímat úzkou vazbu křesťanské víry s hornickou tradicí. Betlém čítá již 32 řezbovaných postav a každoročně o 2. adventu získá další přírůstek. Obdivujte mimořádné mistrovství krušnohorského řezbářského umění.

kontakt

Poštovní adresa
Tourist-Information
adresa
Buchholzer Straße 2
09456 Annaberg-Buchholz
telefonní číslo
+49 3733 | 19433
číslo faxu
+49 3733 | 5069755
E-Mail
Otevírací doby turistické informační kanceláře
Zavřeno
Odkaz na mapu
mapa
Veřejná doprava
Veřejná přeprava osob
Bus: linky A, B, C, D, G
Zastávka Markt (náměstí)
Facebook
Informace o dostupnosti
Bezbariérový přístup